Zákaznická sekce

Cílem je porozumět zákazníkovi a nalézt úsporné a kvalitní řešení. Pro komunikaci využíváme webové rozhraní, kde jsou dostupné informace o dodávaných produktech, katalogové listy, uživatelské pokyny, schémata. Dokumentace je k dispozici online a v případě potřeby je možné využít servisního kontaktu. Sledujeme životní cyklus výrobku. Pro přihlášení do zákaznické sekce poskytneme uživateli jméno a heslo.

Dokumentace a 3D modely

Dokumentace k výrobkům je dostupná ve formátu PDF. Pro správné zobrazení si můžete stáhnout poslední verzi aplikace Adobe Reader. Na stránce produktu lze také využít odkaz pro načtení 3D náhledu přímo do webového prohlížeče. Někdy je ale vhodnější dodat 3D model ve standardním formátu, zejména za účelem komunikace během návrhu nebo použití v uživatelských sestavách. Data jsou pak dostupná ke stažení na stránce produktu.